(scout.fi)

Första hjälpen 1 fyra kvällar

03 April 2018, 18:00 - 19 April 2018, 21:00

Kurskvällarna är 3, 5, 17, 19.4 kl. 18-21 på Scoutstationen

Kursdragare: Abbe Björkestam

AnmDL 15.1

Efteranm DL: 28.2

Kursbrev och faktura: elektroniskt i januari

                          

Kuksa länk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18450


Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55
25.10
Psykiska första hjälpen för scoutledare Temat för Psykiska första hjälpen®1 är psykisk hälsa.
03.11
Första hjälpen 1 två lördagar Grundkurs i första hjälpen.
10.11
Första hjälpen 1 två lördagar Grundkurs i första hjälpen.
13.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte. Styrelsen 2019 och andra funktionärer väljs, verksamhetsplanen och budgeten godkänns.
20.11
Första hjälpen uppdateringskväll Uppdatering av kursintygen Fhj1 och Fhj2
01.12
Scoutbasar på Balders Mysig tardiotionell scoutbasar på Alexandersgatan 12
03.01
Räddningskursen för fartygsresenärer HeSS nyårsgåva till scoutledare: säkerhetsutbildning & minnesvärd upplevelse