(scout.fi)

Första hjälpen 1 två söndagar

03 Februari 2019 kl. 09.00–10 Februari 2019, 17.00

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter. Kanske är det du som råkar vara först på plats.

Visste du att det är din samhälleliga plikt att hjälpa? När du ser en olycka är spelar det ingen roll om du har Första hjälpen-kortet i kraft. Alla har rätt till hjälp vid nödfall, också du!

Vår plikt är att bedöma läget, larma hjälp, rädda och ge första hjälpen. (Åtminstone de två första punkterna är ju en förutsättning för att situationen ska sluta bra). På våra kurser i första hjälpen lär du dig på ett avslappnat sätt dessa färdigheter med en scoutig twist. Vi följer Röda Korsets kurskrav men våra kursdragare har dessutom gedigen erfarenhet av scouting och sjukvård i scoutsituationer. 

Kom med och lär dig grunderna i första hjälpen. Efter avklarad kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år.

Kursdagar: Söndag 3.2.2019 och söndag 10.2.2019 klockan 9-17 (8 lektioner, pauser för lunch och kaffe).

Förhandskrav: Kursdeltagaren ska vara minst 13 år gammal

Kursplats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

Kursdragare: Tinne Stockmann-Broo

Kursdagarnas lunch kockas av Helsingfors KFUK/M Scouter. Gott!

Anmälning senast: 15.1

Logga in i medlemsregistret Kuksa då du anmäler dig. Anmälningslänk i Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24201

Max deltagarantal: 16

Pris: 40 € HeSS-kår, 50€ övriga.

I priset ingår kursintyget och boken Första hjälpen (samt lunch om det är veckoslutskurs)

Kursbrev och faktura skickas per e-post ca 4 veckor före kursen. Anmälan är bindande, det betyder att du tar ansvar för din kursplats. Om du plötsligt inte kan delta, se till att någon annan tar din plats.

I vilket fall som helst är det bra att hålla aktiv kontakt med kansliet genast om det finns orsak, så undviker vi att det blir tomma kursplatser som någon annan hade kunnat utnyttja.Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
14.09
Kårdag Möjlighet för kårerna att ha egna seminarier samt tillfälle till diskussion om föreningens verksamhet, framtid, mission etc.
26.09
Lärkans hösttalko Vi utför servicearbeten på vår scoutstuga så den hålls i gott skick för framtidens alla utfärder.
19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
28.10
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskurs som ger ditt FHj 1 eller Fhj 2-kort tre år längre levnadstid. En förutsättning för att delta är alltså att du har någotdera kortet i kraft.
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege