Föreningens verksamhetsledare Eva Björkestam kan svara på de flesta frågorna. 

E-post: kansliet (at) hess.fi.

HeSS-mobilen: 0400 347641

Adress: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

 

HeSS styrelse 2023:

Petter Selenius, ordförande

Gustaf Lehto

Tony Pohjolainen

Emma Liljeroth

Sebastian Nastamo

 

13.12
Vargungetåg i Luciakortegen Våra vargungar, 7-9 åringar får vara tomtar för Finlands Lucia