Helsingfors Svenska Scouter r.f.

STADGAR FÖR VANDRINGSPRISET YXAN

Allmänna regler

1. Yxan är en tävlingsserie mellan kårerna inom Helsingfors Svenska Scouter r.f. och av föreningen inbjudna kårer, vandringspriset är donerat av gamla Spanare 15.2.1959. Tävlingens syfte är att bereda kårerna tillfälle att  tävla i svår konkurrens och att sålunda bidraga till att hålla kårernas egna tävlingar och därigenom scoutfärdigheterna överhuvudtaget inom kårerna på hög nivå.

2. Tävlingen försiggår en gång årligen, om möjligt i september.

3. Lagen består av sex personer i minst spejarålder varav högst två är roverscouter eller ledare. En patrull har rätt att delta även med fem personer, men tävlingsgrenarna och deras bedömning bör aldrig gynna en femmanna patrull.

4. Priset tilldelas den kår som den vinnande patrullen representerar. Priset tillfaller för alltid den kår som vunnit tre gånger i följd, och kåren donerar ett nytt vandringspris. Den segrande patrullen erhåller dessutom ett särskilt pris.

5. Tävlingen sker i form av en högst 32 timmar lång patrullhinderlöpning i vilken övernattning utomhus ingår. Tävlingen bör vara krävande men anpassad så att även en svag patrull kan genomföra den.

6. Uppförande bedöms som en gren i tävlingen.

7. I tävlingen ingår en uppgift i förstahjälpen. Den patrull som uppvisar det högsta poängtalet i denna gren tilldelas Johanniterskölden för ett år framåt jämte diplom.

 

Resultaträkning

1. Före tävlingen bestäms varje uppgifts viktighetsgrad genom olika stora maxpoäng. Maxpoängen är mellan 0-20.

2. Uppgifterna bör vara klart och entydigt formulerade i orderbrev, ur vilka dessutom bör framgå maxpoäng, bedömningsgrund, eventuell maxtid, jämte övrig kompletterande information nödvändiga för uppgiftens genomförande.

3. Vid alla uppgifter som ges på tid eller har maximitid börjar tiden vid det ögonblick patrullen får uppgiftens orderbrev i sin hand om ej annorlunda meddelats. Om maxtiden överskrids eller patrullen inte genomfört en uppgift ges 0 poäng för denna uppgift. Vid uträkningen av resultat för en uppgift där tiden bedöms bör lineär interpolation tillämpas.

4. Patrullens poängresultat är summan av poängen för de uppgifter den genomfört.

5. Hela tävlingens maxpoängsumma bör vara mellan 120 och 170. Johannitersköldens förstahjälpsmoment bör ha maxpoäng 20.

 

STADGAR FÖR VANDRINGSPRISET SÅGEN

Allmänna regler

1. Sågen är ett vandringspris donerat av scoutledarna Fridde Karlstedt och Eric Nyman. Dess ändamål är att tävlingen ska erbjuda på såväl svår konkurrens som kontaktmöjligheter mellan kårerna för att därigenom ge nya impulser, avkoppling och omväxling åt kårerna eller tjäna som ett mål för verksamheten för explorerscouter, roverscouter, och ledare.

2. Lika som yxan.

3. Lagen består av 3-personer. Deltagarna bör vara minst i explorerscoutålder.

4. Lika som yxan.

5. Tävlingen sker i form av en högst 32 timmar lång patrullhinderlöpning i vilken övernattning utomhus ingår.

6. Uppförande bedöms som en gren under tävlingen.

 

Resultaträkning

Lika som Yxan med undantag av:

Hela tävlingens maxpoängsumma bör vara mellan 150-200.

 

Tävlingen om  JOHANNITERSKÖLDEN

Johanniterskölden är ett vandringspris donerat av Johanniterridderskapet i Finland och är avsett att genom tävlingen höja intresse och kunskap i förstahjälpverksamhet. Vandringspriset är donerat till Helsingfors Svenska Scouter r.f. 24.8.1962. Tävlingen ingår som en gren i tävlingen om Yxan.