LärkSec-turerna för året finns på stugans anslagstavla i köket, med kontaktuppgifter.

Här en lista på vilken kår som har turen vårterminen 24:

31.12.2023         Nordsjö Skogsriddare r.f.

7.1.2024             Scoutkåren Nybyggarna

14.1.2024           Flickscoutkåren Korsfararflickorna

21.1.2024           Helsingfors KFUK/M Scouter

28.1.2024           Sjöscoutkåren Seaboys

4.2.2024             Scoutkåren Nybyggarna

11.2.2024           Flickscoutkåren Korsfararflickorna

18.2.2024           Tempelscouterna

25.2.2024           Munksnäs Flickscouter

3.3.2024             Nordsjö Skogsriddare r.f.

10.3.2024           Scoutkåren Spejarna H:fors rf

17.3.2024           Sjöscoutkåren Vikingarna

24.3.2024           Sjöscoutkåren Sailors

1.4.2024             Helsingfors Scoutkår Spanarna

7.4.2024             Helsingfors KFUK/M Scouter

14.4.2024           Tempelscouterna

21.4.2024           Munksnäs Flickscouter

28.4.2024           Sjöscoutkåren Seaboys

5.5.2024             Scoutkåren Nybyggarna

12.5.2024           Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

19.5.2024           Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Fr.o.m. 26.5.2024 sköter verksamhetsledaren stugans kontroller och service.