TURVALLISUUSSUUNNITELMA LEIRILLE INDIANA JONES 2011

Leiri: Meripartiolaisten kevätleiri Indiana Jones 2011

Järsestäjät: Meripartiolippukunnat Vikingarna ja Vikingaflickorna

Ajankohta: 1-3.4

Paikkakunta / sijainti: Lärkans, ruuhijärventie 5, Espoo

Leiriläisten määrä:. n. 40

Leirin johtaja: Sebastian Nastamo 050XXXXXXX

Turvallisuus- & enisapuvastaava: Jannica Sjöberg 040XXXXXXX

Ea-laukun vakituinen sijainti: Keittiössa on iso ensiapulaukku, jota ei syyttä saa siirtää sieltä pois.

Leiritoimintaan liittyvät riskit:

Tavallisia vammoja leirillä ovat erilaiset haavat, nyrjähdykset, nestehukka ja palohaavat.

Tuleen ja työkalujen käsittelyyn liittyvät erinäisiä riskejä, esim., palovammat ja haavat.

Riskien hallinta:

* Osanottajat ovat ilmoittautumisten yhteydessä ilmoittaneet mahdolliset allergiat ja sairaudet. Ohjaajat tutustuvat näihin tietoihin etukäteen.

* Vartiolaisia ohjeistetaan työkalujen turvalliseen käyttöön ja säilyttämiseen.

* Leiriläisiä ohjeistetaan myös riittävän hygienian ylläpitoon ja oman terveyden huomioimiseen..

Hälytysajoneuvojen pääsy leirialueelle

* Hälyytysajoneuvot pääsevät perille asti, Ruuhijärventie, 5, Espoo

Kokoontumispaikka ja evakuointisuunnitelma:

Onnettomuustilanteessa kokoontumispaikkana on lipputangon luona. Evakuointi tapahtuu kävellen tietä pitkin

Pienet tapaturmat: Haavoittunut viedään Jorvin päivystykseen (tai oman asuinpaikkakunnan terveysasemalle). Osoite: Turuntie 150, Espoo, puh. (09) 4711.

Terveysneuvonta: (09)10023. Myrkytystietokeskus: (09) 471977.

Suuremmat henkilövahingot ja tapaturmat:

* Tilannearvio

* Lisäonnettomuuksien estäminen

* Ensi apu, soitto 112

* Ne ohjaajat jotka eivät osallistu pelastustoimenpiteisiin tai ensiapuun pitävät huolta, että muut leiriläiset pysyvät poissa onnettomuuspaikalta ja, että heillä on hyvä olla.

* Pelastustoimen tultua paikalle, tapahtuneesta ilmoitetaan partiopiiriin, josta saadaan toimintaohjeita ja josta järjestetään mm kriisiapua tarvitseville.

* Ohjaajat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti, eivätkä kommentoi tapahtunutta ilman vanhempien, poliisin ja partiopiirin suostumusta.

Turvallisuussuunnitelman jakelu:

Finlandssvenska Scouter, leirin ohjaajat