Ordningsregler för utfärdsstugan Lärkans

Utfärdsstugan Lärkans ägs av Helsingfors Svenska Scouter r.f. och hyrs i första hand ut åt svenska och finska scoutkårer.

Stugan är uthyrd så gott som varje veckoslut under verksamhetsåret och ibland även på vardagar. Eftersom ett stort antal människor använder stugan och rör sig i den närliggande terrängen är slitaget mycket större än på en vanlig sommarstuga. En förutsättning för att Lärkans skall kunna hållas i ett gott skick är alla som vistas i stugan följer ordningsreglerna.

Huvudregeln är givetvis att Ni alltid lämnar stugan i ett bättre skick än den var i när Ni kom.

TRIVSELN PÅ LÄRKANS ÄR I DINA HÄNDER!

Helsingfors Svenska Scouter r.f:s styrelse
 

SPELREGLER FÖR BOKNING AV LÄRKANS

Scoutstugan Lärkans hyrs inte ut för fester.

Antalet bokningar per år är inte begränsat. 

Organisationer som deltar i ett talko under året får hyreslättnader.

Bokningar görs per e-post. Varje grupp ska förse hyresvärden med ett telefonnummer till en person som går att få tag på på Lärkans under vistelsen på stugan. 

Bokningar kan göras för kommande år enligt överenskommelse med verksamhetsledaren.

Hyresgästen ansvara för att gruppen inte med sin verksamhet förorsakar stugan eller den omgivande terrängen skada. Om hyresgästen inte sköter efterstädning enligt instruktionerna kan Helsingfors Svenska Scouter rf beställa en städning av ett renhållningsföretag för en 10 timmars städning på stugan.

Organisation som hyr Lärkans ansvarar för all skada som gjorts på stugan eller den omgivande terrängen. HeSS har rätt att låta utföra alla arbeten som organisationen försummat på organisationens bekostnad.

HeSS styrelse kan utestänga en organsiation som har brutit mot överenskomna regler. för det löpande verksamhetsåret samt för det följande verksamhetsåret.